Fakta:

En byggemenskap är en grupp människor som slår sig ihop,
tar initiativ och bygger hus tillsammans utifrån sina egna förutsättningar och föreställningar om ett gott boende.

När bygget är klart är det vanligt att medlemmarna som flyttar in bildar en bogemenskap för att driva gemensamma initiativ.

Det här är vi!

Föreningen Älvarum har sitt ursprung i ett gäng vänner som ville bo ihop. För snart tio år sedan samlades vi kring visionen att bygga ett hus i Göteborg där alla har sina egna lägenheter men där det också finns rika möjligheter till gemensamma aktiviteter.

Under flera år hade vi ambitionen att bygga huset i egen regi för att få det som vill ha det, men vi har inte nått ända fram. Finansieringen har varit ett av de främsta problemen. Få banker vet vad en byggemenskap är och intresset är, enligt vår erfarenhet, därför minimalt. Det är svårt att få förtroende hos kommunens aktörer, och därmed att få en markanvisning, utan en färdig finansieringsplan.

Vi ville helst bygga vårt hus i centrala Göteborg, nära Göta Älv, därav namnet Älvarum. 2017 fick vi en markanvisning i det stora Skeppsbroprojektet. Perfekt, trodde vi tills kommunen stoppade hela projektet. Det blev för dyrt och detaljplanen ska omarbetas. Markanvisningen har vi kvar men utan detaljplan är den inte till stor nytta. Vi har också haft förhoppningar om andra markanvisningar nära älven, till exempel vid Fixfabriken i Majorna och på Bananpiren i Frihamnen.

Men alla sådana öppningar har av olika anledningar stängts. Allt måste ju stämma hela vägen - förutom finansieringen. För oss är läget viktigt, även om vi måste lämna idén om ett älvnära hus. Andra faktorer som stoppat oss är till exempel att tidsplanen måste stämma och att alla inblandade aktörer måste komma överens.

­Trots alla svårigheterna tror vi verkligen på idén med att bo i en gemenskap med likasinnade och med goda möjligheter till både umgänge och olika aktiviteter i huset.

Åren har gått och i dag är vi cirka 25 medlemmar i Älvarum, men vi vill bli fler, för huset vi vill göra till vårt kommer sannolikt att ha rum för fler.

Under 2021 och 2022 hade vi ett intensivt samarbete med arkitektbyrån Siegel Architecs i Malmö, som fått en markanvisning för en byggemenskap i Östra Kålltorp. Det var ju perfekt för oss och samarbetet hade kommit så långt att vi skrivit avtal om våra respektive lägenheter.

Siegel Architecture avbröt dock oväntat hela projektet och än i dag har de inte satt spaden i marken på de fina tomterna i Östra Kålltorp. 

Delar av Älvarumgänget.