Aktuellt 

Under den senaste månaden har vi haft en positiv kommunikation med kommunens exploateringskontor. Bland annat om möjligheterna att få en markanvisning och bygga ett hus i samarbete med ett mindre byggbolag. Vi har också tittat på ett par tomställda fastigheter som eventuellt skulle kunna göras om till en bogemenskap.

Sedan projektet i Östra Kålltorp pausades har vi i Älvarum arbetat vidare med vår vision om en bygg- och bogemenskap. Vi har gjort studiebesök hos befintliga bogemenskaper, bland annat hos "Under samma tak" i Högsbo, som Trollängen Bostads AB byggt i samarbete med föreningen "Under samma tak". Ett mycket inspirerande besök.

Tyvärr meddelade byggherren och arkitektbyrån Siegel Architecture att de, bland annat med anledning av ökade byggkostnader, pausar samarbetet med Älvarum kring bogemenskapen i Östra Kålltorp. Därmed gjordes alla skrivna bokningsavtal för lägenheter i huset ogiltiga.

I mars ska alla skriva bokningsavtal med Siegel för den lägenhet man ska köpa och samtidigt betala 7.500 kr i avgift. Före semesterveckorna ska handpenning på 100.000 kr erläggas.

Lägesrapport

19.11.2021

Hösten har haft fokus på Cord Siegels anvisning i Östra Kålltorp med inriktning mot byggemenskaper och dom samtal vi för med honom kring grundläggande frågor, som tex. behov av gemensamma utrymmen och parkeringsplatser. Vi har en fast övertygelse om att skälet till att försöka åstadkomma ett gemensamt boende är den sociala dimensionen...

 

Diskussioner om ett hus i Östra Kålltorp

Nu har vi en möjlighet att förverkliga våra tankar tillsammans med en arkitekt och byggherre, som fått en anvisning i Östra Kålltorp för att bygga bostadsrätter. Han heter Cord Siegel och är från Malmö, där han byggt flera moderna och hållbara flerfamiljshus och blivit omtalad för sitt sätt att bygga. Älvarum diskuterar med honom möjligheten att han bygger huset som passar våra önskemål och vi fyller huset med boende som delar intresset för denna form av kollektivt boende under hållbara former. 


Under den senaste månaden har vi haft en positiv kommunikation med kommunens exploateringskontor. Bland annat om möjligheterna att få en markanvisning och bygga ett hus i samarbete med ett mindre byggbolag. Vi har också tittat på ett par tomställda fastigheter som eventuellt skulle kunna göras om till en bogemenskap.