Välkommen till Älvarum!

Fakta

En byggemenskap är en grupp människor som slår sig ihop,
tar initiativ och bygger hus tillsammans utifrån sina egna förutsättningar och föreställningar om ett gott boende.

När bygget är klart är det vanligt att medlemmarna som flyttar in bildar en bogemenskap för att driva gemensamma initiativ.

Bygg- och bogemenskapen Älvarum lever!

Vi i Älvarum Byggemenskap har jobbat för ett gemensamt hus i cirka tio år. Och vi fortsätter jobba med vår vision. En dag kommer vi att lyckas, kommunen ge oss en markanvisning, ett mindre byggföretag vilja samarbeta med oss eller rätt hus att uppenbara sig.

I dagsläget har vi dock varken ett hus eller ett pågående projekt, men vi är i allra högsta grad fortfarande en presumtiv bygg- och bogemenskap.

Mycket har hänt under de cirka tio år föreningen funnits. Hopp har tänts, hopp har släckts. Men vi har hållit ihop, fortsatt ha våra planeringsmöten en gång i månaden och aldrig tappat tron på att en dag kunna flytta in i vår bygg- och bogemenskap i Göteborg.

Nyligen inledde vi intressanta diskussioner med Göteborgs kommun om möjligheten att få en egen markanvisning eller kunna inleda ett samarbete med ett mindre byggföretag som är intresserat av byggemenskaper. (Läs om våra tidigare försök och långt gångna samarbeten om byggemenskaper under fliken "Om oss".)

Vi är öppna för att vår bygg- och bogemenskap kan vara antingen en bostadrättsförening eller en kooperativ hyresrätt.

Så här blir du medlem:

1. Läs igenom vår värdegrund som du hittar i menyn till vänster. Fyll sedan i intresseanmälan som du finner under Kontakta oss i menyn. Vi tar kontakt med dig, antingen per mejl eller telefon.

2. Om du fortsatt är intresserad får du ett formulär som du skickar in för att ställa dig i vår intressekö. 

3. Kom på informationsmötet du blir kallad till när du ställt dig i kön. Efter det mötet kan du, om du vill, bli invald som medlem i Älvarum.